Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)13:49:16
2019-12-08
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)13:07:58
2019-12-06
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)20:47:44
2019-12-03
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)22:44:28
2019-12-02
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)22:40:55
2019-11-30
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)14:49:09
2019-11-30
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)15:33:49
2019-11-27
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)21:01:22
2019-11-20
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)20:57:26
2019-11-19
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)00:47:45
2019-11-19
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)14:22:32
2019-11-17
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)12:14:25
2019-11-17
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)20:44:29
2019-11-16
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)00:15:15
2019-11-16
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)23:29:12
2019-11-12
Podział
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)18:17:23
2019-11-12
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)00:09:52
2019-11-12
Podział
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)23:30:36
2019-11-11
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)19:34:32
2019-11-08
Podział
Pradawny mag zniszczenia(166m)Pradawny mag zniszczenia(166m)Ziuggrael Strażnik Królowej(170w)18:59:53
2019-11-03
012